Kartanon Venekerho ry
Helsinki

Toimintasuunnitelma 2019

Kerhon tarkoituksena on edistää ja kehittää jäsentensä veneilyharrastusta, vesiliikenneturvallisuutta sekä yhteistoimintaa muiden venekerhojen kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kerho järjestää kokouksia, kursseja, kilpailuja sekä harjoittaa neuvonta-toimintaa ja alaansa liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa. Vuosi 2019 on Kerhon 57. toimintavuosi.

Yleistä

Kerhon tapahtumien päivämäärät, toimihenkilöiden yhteystiedot, vuosi- ja syyskokouksen pöytäkirjat sekä vartiovuorolista julkaistaan huhtikuussa ilmestyvässä Kerhon tiedotuslehdessä Poijussa. Kaikki päivämäärät ja toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät myös kerhon kotisivuilla osoitteessa www.kartanonvenekerho.fi sekä Kerhon ilmoitustaululta. Päivämääriä voi myös tiedustella Kerhon toimihenkilöiltä.

Ti 30.4.2019. on jäsen- ja venepaikkamaksujen viimeinen maksupäivä.
Talkootuntien määrä on 4 tuntia/jäsen. 
Talkoovuorossa olevilta, jotka jäävät ilmoittamatta (sopimatta) pois vuorostaan peritään talkoiden laiminlyöntimaksu.

 
Turvavartioinnin tai katsastuksen laiminlyönneistä peritään laiminlyöntimaksu.
 
Sähkön käyttöön oikeuttavia poletteja myyvät katsastusmiehet. Poletit tulee asettaa esille näkyvään paikkaan.

Kokoukset  

Su 3.2. klo 11 pidetään kerhon vuosikokous.
Ke 23.10. klo 18 pidetään kerhon syyskokous. 
Molemmat kokoukset ovat Kulosaaren kartanolla. Vuosi- ja syyskokouskutsu laitetaan Kerhon sääntöjen mukaisesti ilmoitustaululle.

Hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kalenterikuukauden toisena keskiviikkona. 

Jäsenillat, retket ja juhlat

Su 8.12. klo 13–15 Joulukahvit Punaisella tuvalla.

Veneilykauden avaus ja päätös

Su 5.5. klo 12 on Veneilykauden avajaiset ja lipunnosto. Sammuttimien tarkastuksen päivämäärä ilmoitetaan Poijussa.
Su 6.10. Veneilykauden päätös, kerhon lippu lasketaan kello 12. 

Veneiden vesillelaskut ja nostot

Veneiden vesillelaskut aloitetaan säätilanteen mukaan mahdollisimman aikaisin. Laskupäivämääristä laitetaan tiedote nettiin ja Kerhon ilmoitustaululle.

Veneiden telakointi on sallittu 20.9.–4.6.välisenä aikana. Veneitä aletaan nostaa ylös syksyn säätilanteen mukaan.
Satamakapteenit päättävät yhteisnostoissa ja -laskuissa veneiden nostojärjestyksen, jota on noudatettava.
 
Vartiointi

Vartiointi alkaa Poijussa ilmestyvän vartiovuorolistan mukaisesti.


Katsastukset

Katsastusajat ja -ohjeet ilmoitetaan huhtikuun alkupuolella ilmestyvässä kerhon jäsenlehdessä Poijussa.

Talkoot

Talvitalkoot aloitetaan jäätilanteen mukaan. Talkoiden ajankohdasta ilmoitetaan Kerhon ilmoitustaululla, kotisivuilla ja tekstiviestinä tai sähköpostina osanottajille.

Ke 5.6. pidetään Rannan talkoot klo 17 alkaen. Talkoissa siivotaan ranta ja kunnostetaan korjaamista vaativat paikat.
La 8.6. Skogsholmenin talkoot ja saareen tutustuminen klo 10 alkaen. Talkoissa siivotaan saunamökki ympäristöineen, kunnostetaan korjaamista vaativat paikat ja tehdään polttopuita, säävaraus.
La 9.11. Haravoimistalkoot klo 9 ja jäsensauna klo 11 alkaen.
Lisää kerhon yhteisiä tilaisuuksia järjestetään jäsenistöltä tulevien ehdotusten perusteella. 
Hallitus käsittelee ehdotukset kokouksissaan ja päättää järjestämisestä taloudellisen tilanteen mukaan. Yhteisistä tapahtumista ilmoitetaan kerhon ilmoitustaululla ja kotisivuilla.
 


Helsinki 10.10.2018

Kartanon Venekerho ry

HALLITUS