Kartanon venekerho ry

Vuodesta 1962

Sähkönkäyttöohjeet

Kartanon venekerhon rannassa otetaan käyttöön uudet sähkönkäyttöohjeet. Ohjeet tulevat voimaan siirtymäajan jälkeen 1.3.2022. Ohjeet ovat seuraavat:

  • Liityntäjohdon enimmäispituudeksi suositellaan 25:tä metriä.
  • Liityntäjohdon poikkipinta-alan on oltava vähintään 1,5 neliömillimetriä.
  • Liityntäjohdon on oltava 3-napainen suojajohtimella varustettu taipuisa H07RN-F tai vastaavan tyyppinen sään kestävä kumikaapeli.
  • Liityntäjohdon tulee olla varustettu teollisuusstandardin SFS-EN 60309-2 mukaisilla ulkokäyttöön soveltuvilla pistotulpilla.
  • Liityntäjohto on kerättävä pois laiturilta ja ranta-alueelta aina, kun vene ei ole laiturissa tai johto ei ole käytössä.
  • Jatkettuja liityntäjohtoja ei sallita. Veneen sisätiloihin saakka on oltava yhtenäinen johto.
  • Vene on hyvä varustaa omalla 230 voltin venesähkökeskuksella.
  • Liityntäjohtoa saa käyttää vain 2 vuorokautta väliaikaisesti akkujen lataukseen tai sähkötyökojeiden käyttöön.
  • Mikäli tarvitset sähköä jatkuvasti, lunasta katsastusmiehiltä 30 euron sähkömaksuprikka.