Kartanon venekerho ry

Vuodesta 1962

Ympäristöasiat

Moottoreiden syyshuollossa on huomioitava etteivät jäteöljyt ja glykolit joudu maahan.

Akut ym ongelmajätteet pitää viedä itse pois rannasta keräyspisteisiin. Kerhon alueelle ei saa jättää rikkoontunutta tavaraa tai muuta romua.

Jäteöljyt, öljysuodattimet, pilssivedet yms. on sijoitettava niille varattuihin tynnyreihin keräyspisteessä.

Haravoi telakointipaikkasi ympäristö syksyn lehdistä edellisvuotiseen tapaan. Haravoita löytyy vartiokopilta.